Coding with Minecraft - Choice Day

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Coding with Minecraft - Choice Day

Students learned how to do basic coding by programming popular characters to move through a series of tasks and challenges.

Eleverna lärde sig att göra grundläggande kodning genom att programmera populära figurer att röra sig genom en rad uppgifter och utmaningar.