PTA/PSA

Där föräldrarna blir engagerade.

PTA - Parent Teacher Association är en organisation av frivilliga föräldrar som, i samarbete med Internationella Engelska Skolan, arbetar för elevernas intressen och för att förbättra den skolmiljön som helhet. 

PTA kan organisera föreläsningar för elever och föräldrar, Halloween-fester, skidresor och mycket, mycket annat. Föräldrarna själva sätter dagordningen – varje enskild PTA beslutar om vad de vill lägga sin energi på.