A message from Ms Segerstedt

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
A message from Ms Segerstedt

Internationella Engelska Skolan i Västerås är en dynamisk arbetsplats.

Det råder stor aktivitet. Här möts varje dag många människor i olika åldrar samt med olika bakgrund och olika erfarenheter. Detta ses som en stor tillgång. Det händer ständigt nya spännande saker på olika nivåer. Här finns engagemang och med stor ambition lyckas medarbetarna förmedla kunskaper till eleverna.

Här står lärandet i centrum och nya förmågor och färdigheter erövras hela tiden.

Nu väntar de nationella proven för årskurs nio och för årskur sex. En tid fylld av spänning men även en tid som signalerar att vi går mot våren.

Trots svåra tider med anledning av kriget i Ukraina lyckas vi förmedla lugn till våra elever. Elever och medarbetare kommer att ha ett stödprojekt för de lidande med anledning av det fasansfulla kriget. Elever och medarbetare arbetar hårt för att planera projektet och det känns oerhört fint att få hjälpa och stödja de som har det svårt och de som lider med anledning av kriget.

Med det ser vi fram emot att kriget ska ta slut och att elever och medarbetare får möta våren med lugn och tillförsikt.

 

Ms Segerstedt

Tillförordnad RektorThe International English School in Västerås is a dynamic workplace this spring.
There is a lot of activity - every day, many people of different ages and with different backgrounds and experiences meet in our building. This is seen as a great asset to our environment. New and exciting things are constantly happening at different levels of our school. There is so much commitment here, and with great ambition the staff succeed in imparting the knowledge to the students that they need to thrive.
Here at IES Västerås, learning is prioritized first and new abilities and skills are being achieved all of the time.
Now the national tests are here for our Year 6's and Year 9's. This is a time full of excitement, but also a time that signals that we are heading towards spring.
Despite difficult times due to the war in Ukraine, we have succeeded in conveying a sense of peace and calm to our students. Students and staff will have a fundraising project for the suffering due to the war - they have worked hard to plan the project and it feels extremely nice to be able to help and support those who are having a hard time and are suffering as a result of this crisis. 
With that being said, we look forward to peace and that students and staff get to meet the spring with tranquility and confidence.

Ms Segerstedt
Acting Principal