Tagged with "around school"...

Debate Club

Debate Club

Idag hade några av våra studenter en het debatt om att bära skoluniform eller inte. De som var för skoluniform menade att med uniform visar man stolthet över sin skola. De som argumenterade mot tyckte att man kan visa stolthet genom att få goda betyg och att berätta om skolan för andra.