Testimonials

Som engelsktalande är det en fantastisk möjlighet att kunna undervisa i något jag brinner för på mitt eget språk.  För mig är Internationella Engelska Skolan en skola där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.  Jag tillbringar mycket litet tid med disciplinära sysslor eftersom reglerna är så tydliga.  Eleverna trivs med att ha riktlinjer - de vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig från lärarna, de vet att vi inte tolererar mobbning och de känner att miljön främjar lärande

Emma Eyre, bildlärare