Welcome to Internationella Engelska Skolan Västerås

A safe, calm environment where teachers teach and students learn.

From the Principal

School Blog

Debate Club

A few of our students decided to have a heated debate about school uniforms. The students for uniforms argued that uniforms show school pride. The students against argued that school pride could be achieved by getting good grades and telling people about the school. 

 

Idag hade några av våra studenter en het debatt om att bära skoluniform eller inte. De som var för skoluniform menade att med uniform visar man stolthet över sin skola. De som argumenterade mot tyckte att man kan visa stolthet genom att få goda betyg och att berätta om skolan för andra.

 

 

We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
  1. Looking for SchoolSoft?

    Click here to find SchoolSoft and more in our Connect section.